Select Page

Đã 6 tháng, chúng ta mới gặp nhau trong một series mới. Mình rất nhớ các bạn, những người vẫn tập luyện cùng mình mỗi ngày ở series 7 NGÀY SIẾT MỠ…